Kulturborgenes kamp

Trondheims lystgårder er i ferd med å bli sperret inne av høye hus. Fotograf Lena Knutli og jeg besøkte Saxenborg gård, byens best bevarte, lille, lystgård, med det spesielle lukkede tunet. Ekteparet Moslet skal bringe alt tilbake til opprinnelig stand, så langt det er mulig.

Bymiljø, Saxenborg, s.2-3 Bymiljø, Saxenborg, s.4-5Bymiljø, Saxenborg, s.6-7

Skogens menn

Vi besøkte bonde Lars Østring i Namdalen. Han har ansatt to pensjonister på timelønn, for å ta ned 142 kubikk tømmer. Vi lagde flere reportasjer fra besøket, med vinkling både på skogsdriftsbransjen akutte mangel på ung arbeidskraft, og eldrehelse. Reportasjene sto på trykk i blant annet Nationen og Fysioterapeuten.

Intervju: Stian Moan Folde. Video og redigering: Photojournalist Marius Sunde Tvinnereim.